Leveransvillkor

Med undantag av texten under, följer vi NL 17.
«Allmänna bestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige».

Brackes ansvar är begränsat till felaktigheter som uppkommer inom 12månader eller 1000 drifttimmar från tidpunkten för leverans till slutkund och vilket som först inträffar.

Ansvarsarbetet sker i första hand ute i fält, i andra hand på lokal verkstad och i tredje hand i Brackes egna lokaler. I de fall ansvarsarbetet sker i Brackes egna lokaler skall kunden stå för transportkostnaden av produkten. Transport till lokal verkstad bekostas också av kunden. Bracke avgör från fall till fall om demontering och installation kan utföras på plats, av Bracke godkänd part, eller om Bracke bedömer att särskild kunskap krävs och att Bracke själva åtgärdar problemet hos kunden.
I de fall kunden åtgärdar ansvarsarbetet själv, på uppdrag av Bracke, utgår ersättning motsvarande 50% av arbetstiden upp till 650 kr/tim. Arbetstiden beräknas utifrån den tid det skulle ta för Bracke att utföra motsvarande åtgärd. 
 

När kunden köper en produkt skall denne alltid göras medveten om och acceptera leverans villkoren och dess begränsningar.

Förtydligande av ansvar

 1. Brackes ansvar gäller endast för felaktigheter som uppkommit på grund av felaktig konstruktion, felaktigt material eller felaktigt utfört arbete.
 2. Brackes ansvar gäller endast för felaktigheter som uppkommit under för produkten avsett normalt arbete och användning.
 3. Ansvar gäller inte för förslitningsdelar, till exempel tänder för rivhjul/harv, och inte heller för skador orsakade av förslitna delar.
 4. Ansvar gäller inte heller för skador som orsakats av felaktigt underhåll eller lagring, missbruk samt olyckor.
 5. Ansvar för montage och installation gäller endast om Bracke utfört montaget och installationen, eller montage och installation som är utförd av godkänd part.
 6. Vid reparation eller utbyte av reservdelar under ansvarstiden förlängs inte den ursprungliga ansvarstiden för aggregatet. Ansvaret för utbytta reservdelar följer reservdelsgarantin som är 6 månader.
 7. Felaktig del, som ersatts, skall returneras till Bracke om så beslutats och skall vara Brackes tillgång.
 8. Kunden skall, inom två veckor (14) dagar, underrätta BF om felaktighet som uppstår. Skulle inte underrättelse komma inom denna tid betraktas Brackes ansvar som ogiltigt.
 9. När ett anspråk om fullgörande av Brackes ansvar ställs, fakturerar Bracke för utbytesdelarna. Efter att Bracke beslutat att godkänna ansvarsanspråket görs en kreditering.
 10. Bracke ersätter inte i något fall kunden för stilleståndskostnader.
 11. Ansvar gäller bara för originaldelar köpta från Bracke.

Kostnaden för demontering och monteringskostnad för tredjeparts utrustning står kunden för.


Leveransbestämmelser

Våra varor levereras från vårt lager i Bräcke.
Vi använder i huvudsak PostNord som transportör inom Sverige.
Vill man använda egna avtal så går det bra, kunden behöver då informera kundservice vid orderläggningen.

Beställningar gjorda innan kl 11.00, och under förutsättning att det finns på lager, kan levereras ut från oss samma dag.
Varorna levereras FCA Bräcke så Emballage och fraktkostnad tillkommer


Säljbestämmelser
Priserna kan justeras med omedelbar verkan om det är stora ändringar i valutakurser eller från våra leverantörer.
Levererade varor är säljarens egendom intill dess full betalning skett.
Vid betalning efter förfalldatum debiteras dröjsmålsränta med 12%.
Betalningsvillkor enligt tidigare överenskommelse med kund.

Reklamation & Retur

Reklamation på felaktig vara ska rapporteras till kundservice senast 10 dagar efter mottagandet av varan. Om varan skadats under transport skall detta rapporteras till kundservice och transportören vid ankomst.
I de fall där en reklamation uppstår vid en monterad/använd vara pga felaktig funktion, produktionsfel eller av andra orsaker skall detta dokumenteras, gärna med foto.
Varan skall returneras till Bracke Forest AB.
För samtliga varor som skall returernas skall det ske tillsammans med ett returavtal som kundservice skickar till kunden. Returavtalet är giltigt i 30 dagar.
Varan skall skickas tillbaka i sitt originalemballage, vara oskadd, och i nyskick.
Kunden belastas med 20% av varans belopp samt fraktkostnaden.

I de fall där en felaktig vara beror på Bracke Forest AB, står Bracke för hanteringen och kostnaden för frakt, både för att ta tillbaka varan och skicka en ersättning. I de fall där kunden då endast vill returnera den felaktiga varan, krediteras den 100%. Detta gäller under förutsättning att varan skickas tillbaka senast 30 dagar från det att varan mottagits.

För ett returavtal kontaktas reservdelsservice på telefon +46(0)693-105 75, eller mail till parts@brackeforest.com

Varukorg
;